Stories MAGAZINE 1 år siden

En historie fra virkeligheten

Lørdagsbrev

For en tid tilbake fikk jeg høre historien om Tone og hennes sønn. Den rørte meg langt inn i hjertet. Hun som fortalte dette, var Synøve Dyrkorn. Mange som følger oss vet etterhvert hvem Synøve er, fordi hun lager de fine veskene som vi stiller ut i butikken, hvor halvparten av salgssummen uavkortet går til å støtte Tones viktige prosjekt; EndringsTeam. Veskene sys opp av stoffrester, fra Synøves eget lager eller av rester etter våre produksjoner. Vi støtter selvsagt denne saken vi også, ved å stille veskene ut i vår butikk, og på den måten bidrar til at veskene blir kjent hos våre besøkende. Veskene kjøpes hos oss men betales via Vipps direkte til Synøve. Vi har med andre ord ingen interesse i dette annet enn å støtte Tones sak.

Dette er bare noen av veskene vi har i butikken. Om du ikke bor i nærheten, men likevel ønsker en veske og samtidig støtte EndringsTeam, er det bare å ta kontakt på shop@storiesbykine.no eller telefon 414 07 020, så sender vi bilder. Veskene ligger på kr 2200-2600.

Hvem er Tone?

Tone Behncke er mor, med alt hva det innebærer av følelser, glede og mange ganger utfordringer. Hun har hatt ekstra utfordringer i sitt liv som mor til en sønn som sliter psykisk og har vært tvangsinnlagt i psykiatrien hele 10 ganger de siste 6 årene. Hun har sett og kjent på kroppen hvor det offentlige helsesystemet er mangelfullt, og hvorfor hennes sønn har blitt svingdørspasient. Hun vet at hennes sønn langt fra er alene om å havne mellom to stoler i det offentlige. Initiativet til å etablere EndringsTeam kom etter at Tone så at behovet for tettere oppfølging var vesentlig. Og som så ofte ellers, gjelder utsagnet «man skal være frisk for å være syk». At dette skal være så gjeldende i Norge, ett av de rikeste landene i verden, er ikke bare skamfullt, men rett og slett pinlig.

Veien er tung alene

Endringsverk

Endring er vanskelig, og helt umulig å få til med mindre personer selv ønsker det. Men når en person selv ønsker å endre det som ikke fungerer, og når en person har innsett og erkjent at det er noe hun/han er maktesløs i forhold til, trenger personen hjelp! Hjelp til å holde stø kurs, hjelp til å motivere, hjelp til å tenke nytt, hjelp til å betrakte hverdagen fra et annet perspektiv. Og hjelp til å komme seg opp igjen alle de gangene hun/han skal snuble og falle tilbake i de gamle sporene. Kort sagt, så trenger de som sliter, ressurser på flere plan, i lang tid, og dette koster penger.

Adferdsendring er et langsomt, tidkrevende arbeid

Adferdsendring er et langsomt, tidkrevende arbeid. Tett oppfølging bør skje over måneder og mange ganger, over år. Det blir derfor fort dyrt om pårørende skal betale dette alene. Tone bruker av egne oppsparte midler og gjør denne jobben foreløpig helt frivillig. Målet rent økonomisk, er å gjøre EndringsTeam bærekraftig ved blant annet å få det offentlige med på spleiselaget. Veien dit er lang og byråkratisk. Pr i dag kommer inntektene fra betalende foreldre, men totalsummen er for lav til å kunne finansiere lønn, supplerende arbeidskraft eller innkjøpte tjenester.

Det viktigste for Tone rent driftsmessig, er å kunne måle effekten av tjenestene sine, dvs dokumentere hvordan arbeidet hennes påvirker den unge og dennes pårørende. Til det må hun ha flere «kunder». Gjennom en kampanje på sosiale medier, E24, Aftenposten og VG på nett, er derfor planen å finne 5-6 familier med relevante behov, som vil kunne få nytte av Tones tjenestene helt gratis ut året 2023. Ved å måle social impact vil Tone kunne vise til konkrete fakta i forhandlinger om et samarbeid med det offentlige og/eller andre aktører.

Hva gjøres og hvordan

EndringsTeam leverer en oppfølgings- og bistandstjeneste for familier og deres unge voksne mellom 18 og 30 år som står i fare for å falle utenfor samfunnet, eller allerede har gjort det. Det er de pårørende, eller andre rundt, som er inngangsporten for at Tone og hennes kolleger kommer i kontakt med ungdommen. Pårørenderollen undervurderes ikke, snarere tvert i mot. Den blir sett på som en viktig ressurs i forhold til støtte og motivasjon. Tone ønsker å rette fokus mot at det er andre enn foreldre/pårørende som skal bidra til å få den unge på rett kurs. De pårørende bærer allerede hele den enorme belastningen det er å ha et barn som sliter.

Formålet med EndringsTeam er endring av adferd og holdninger for å få et mer selvstendig, utviklende og meningsfylt liv. Vi vet at god psykisk helse gir høyere livskvalitet. Tones mål er å oppnå dette gjennom skreddersydde aktiviteter hvor hun ikke gjør annet enn å være et medmenneske, skape gode relasjoner og tillit, og motivere til endring. Hun er ikke utdannet innen helse, men har erfaringskompetanse fra livet med egen sønn, samt sønnen til en venninne og deres familie som hun har bistått siste 4,5 år. 

God psykisk helse gir høyere livskvalitet

Tones visjon er å få ungdommen tilbake i samfunnet, hjelpe dem til å fungere godt på egenhånd, hjelpe dem til å bli selvstendige og i stand til å ta gode valg for dem selv. Dette vil igjen føre til at foreldre og pårørende kommer tilbake til sine liv, til egne jobbhverdager, tilbake til å ta vare på seg selv og ut av sykemelding som følge av at barn som sliter.

Målet med EndringsTeam er å unngå at de unge faller for langt ut, at de jevnt og trutt jobber mot gode vaner og mestring. Målet er også å vise det offentlige hva som faktisk skal til for å unngå at familier går til grunne som følge av et offentlig apparat som ikke evner å se de langsiktige kostnadene av at foreldre og pårørende må ta kampen alene.

Målgruppen er familier med unge voksne som sliter, og som faller mellom to stoler: de er ikke syke nok for «å kvalifisere» til hjelp fra det offentlige, eller de er ikke friske nok til å ha selvinnsikt til å be om det selv. Det gjelder både pårørende og ungdommen: ingen tør være åpne om at de trenger hjelp. Stigmatisering er ofte problemet, men også ork, overskudd og kanskje mangelen på troen om at endring er mulig. EndringsTeam er derfor et første skritt, et lavterskeltilbud som kan avkorte de lange tunge veien betydelig, et sted som hjelper pårørende og ungdom til det første og viktigste steget: å finne mot til å innrømme maktesløshet og å søke oppnåelig hjelp.

Sammen i kampen

Etterord

Denne saken er så viktig, og den treffer også meg personlig. Vi har den siste tiden snakket mye om Synøve og Tone i butikken, og jeg har fått henvendelse fra flere som kjenner seg igjen og som ønsker å støtte saken. Noen jobber i stiftelser som donerer midler, mens andre er private som vet hvor vanskelig det er å være syk i Norge. De også ønsker å støtte slik at Tones prosjekt lykkes. På den måten kan de bidra til at flere unge og deres pårørende får lettere dager. fordi det er ensbetydende med at mange unge som sliter, og deres pårørende ikke minst, får lettere dager.

Stigmatisering er ofte problemet, men også manglende tro på at noe kan gjøres, eller at endring ikke er mulig. I tillegg er det et ork. Det krever enormt med overskudd, løsningsorientering og pågangsmot. EndringsTeam vil derfor være første skritt i en endringsprosess: å innrømme maktesløsheten. Ta kontakt. Ha troen på at det finnes løsninger, og finn mot til å søke hjelpen som er der!

I forlengelsen av dette har vi besluttet å invitere Tone og Synøve til en kveld i butikken hos oss. Dels for å rekruttere både pårørende og unge til Tones prosjekt, og dels for å formidle behovet om bistand og ressurser.

Det skjer allerede onsdag 26 april kl 18.00. Husk at vi ikke har verdens største butikk, det er ikke plass til alle, så påmelding skjer ved at du sender oss en mail til kine@storiesbykine.no og vi sender en bekreftelse tilbake. Kjenner du noen som kan ha glede av å bli kjent med Tone, så del dette brevet.

Lev vel!

2023 © Idea Design AS

Handlekurv

Du har ingen produkter i handlekurven.