Stories MAGAZINE 2 år siden

En godt bevart hemmelighet i Oslo

Lørdagsbrev

På våre veier rundt omkring, i inn- og utland, snubler vi over de fineste ting. For noen år siden snublet vi over Vøienvolden Gård på Sagene i Oslo. Vøienvolden gård er ett av byens eldste gårdsanlegg og er Oslos mest komplette og best bevarte med gårdstun fra 1700-tallet. Hovedhuset er opprinnelig fra 1792.

Hovedhuset er opprinnelig fra 1792.

Fra løkke i bymarka til oase midt i byen.

i 1629 fikk Christiania sin bymark der beboerne kunne dyrke mat og ha dyrehold. Dette var et godt tilskudd til matforsyningen for Christianias beboere fra byens etablering etter bybrannen i 1624. Hver bygård fikk tildelt hvert sitt stykke jord til å dyrke korn og grønnsaker. Mesteparten av bymarka skulle være felles beitemark. Allikevel ble det tidlig etablert private løkker på fellesarealene. En løkke betød et inngjerdet stykke land. Eiendommen Vøienvolden var av de store løkkene som den velstående og innflytelsesrike rådmann Johan Pettersen Bergmand fikk i 1683 for tjenester han hadde gjort for byen.

Løkkegården gikk siden gjennom mange utviklingstrinn med mange eiere – både byborgere og bønder. I 1829 ble gården solgt til brennerimester Gabriel J. Udnæs, og med ham innledes en ny tid på Vøienvolden. Stedet ble et samlingssted for haugianere. Sønnesønnen, Sverre Udnæs og hans kone Ingrid overtok gården i 1913. Byen hadde nå rykket nærmere Vøienvolden, og det var avgitt grunn til ny bebyggelse på Sagene.

Det var slutt på tiden da Vøienvolden var et gårdsbruk i drift, slik den hadde vært da Sverre Udnæs´ far drev gården i mer enn 40 år. Sverre og Ingrid Udnæs satte i gang en større restaurering av stedet og engasjerte i 1917 arkitekt Magnus Poulsson til å tegne om hovedhuset. Et påbygg som vendte mot hagen ble revet, og en ny sidefløy med kjøkken og pikeværelse ga huset det preg det har i dag.

Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus har sine kontorlokaler på Vøienvolden og den gamle gården på Sagene er en base for foreningens aktiviteter.

Åpen gård

I morgen 25. september holder Vøienvolden gård åpne stuer. Det er bare å komme seg ut for gården er et sjeldens vakkert sted, enten bare for å se, eller sitte i hagen under trærne og se livet fare forbi. Tema på årets bygningsverndag er historisk fargesetting. Et spennende tema, men et vanskelig tema. Hva er egentlig riktige farger? Uansett hvor vi befinner oss, er fargevalg et tema som mange klør seg i hodet av.

Designer Dagny Thurmann-Moe, også kjent som @dagny_thurmann forstår seg på farger, og hun elsker å omgås dem. Følg henne på sosiale medier og få med deg noen tankevekkere hva gjelder fargesetting av bybildet, stuer, klær og andre flater som vi vil at skal pynte opp i hverdagen.

Adresse
Maridalsveien 120, 0461 Oslo

Tidspunkt
Søndag 25. september 2022
Kl 12-16

God planlegging av helgen!

2022 © Idea Design AS

Handlekurv

Du har ingen produkter i handlekurven.